Usługi i szkolenia BHP | Krosno - Janusz Sztaba


Ocena ryzyka zawodowego

W ramach  działalności przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego:

  • metodą  RISK SCORE  
  • lub wg normy PN-N-18002

 


Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracodawca:

  • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz stosuje środki zmniejszające to ryzyko
  • informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
  • stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne ograniczające wpływ zagrożeń

W celu spełnienia ww. obowiązku należy ustalić na stanowisku pracy: czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne, ekspozycję na zagrożenia, podać skutki zagrożenia, ustalić profilaktykę zmierzającą  do eliminowania zagrożeń  i dokonać oceny ryzyka zawodowego.

 

Zapraszam do współpracy

Biuro Usług BHP | Janusz Sztaba


 

Biuro Usługi i szkolenia BHP J.SZTABA
ul. Podkarpacka 26
38-400 Krosno
e-mail: janusz.sztaba@op.pl
tel. 509 511 228

Szczegóły

Firmy w których prowadzimy pełną obsługę z zakresu usług i szkolenia BHP


Splast Huta szklała Jasło KrosglassInwest Profil Grupa M BUDZorza GameserviceRaf-Ekologia AL-MARATMoil EuropvcFundacja 24MarkuszkaMAXstone MonterPormatAbikon