Usługi i szkolenia BHP | Krosno - Janusz Sztaba


 

Biuro Usług BHP J. Sztaba  oferuję kompleksową i profesjonalną obsługą w zakresie służby bhp.

Świadczymy  usługi BHP w ramach następujących pakietów:

 • umowy stałe, czyli kompleksowa obsługa związana z BHP zgodnie  zakresem obowiązków określonym w  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby.
 • jednorazowe zlecenia

 


Kompleksowa obsługa BHP obejmuje:

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków
 • sporządzanie protokołów stanu nadzorowanych obiektów
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz  Państwową Inspekcję Sanitarną
 • opracowywanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów
 • doradztwo w zakresie doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 • informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • wykonywanie Tabeli  norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz pomoc w zaopatrzeniu pracowników w ww. środki.

 

Zapraszam do współpracy

Biuro Usług BHP | Janusz Sztaba


 

Biuro Usługi i szkolenia BHP J.SZTABA
ul. Podkarpacka 26
38-400 Krosno
e-mail: janusz.sztaba@op.pl
tel. 509 511 228

Szczegóły

Firmy w których prowadzimy pełną obsługę z zakresu usług i szkolenia BHP


Splast Huta szklała Jasło KrosglassInwest Profil Grupa M BUDZorza GameserviceRaf-Ekologia AL-MARATMoil EuropvcFundacja 24MarkuszkaMAXstone MonterPormatAbikon